ผิดที่สำคัญตัว 最大的錯誤 – Pete Pol (พีท พล)

ผิดที่สำคัญตัว 最大的錯誤 – Pete Pol (พีท พล)
ost cover

英翻出處:“ผิดที่สำคัญตัว (Pit Tee Sumkun Dtua)” by Pete Pol
จากเคยเหงาใจ จากเป็นคนที่มีน้ำตา เป็นคนที่ไม่มีใครเขาเหลียวมอง
Jahk koey ngao jai jahk bpen kon tee mee num dtah bpen kon tee mai mee krai kao liao maung
儘管形單隻影,儘管哭泣,我卻是個眾人連正眼都不願看我的人。
แต่เธอเข้ามา เปลี่ยนชีวิตตัวฉันเสียใหม่ เธอทำให้คน คนนี้มีความหมาย
Dtae tur kao mah bplian cheewit dtua chun sia mai tur tum hai kon kon nee mee kwahm mai
但你的出現卻改變了我的生活,賦予我人生的意義;
(*) พอฉันนั้นได้รู้ตัวเองอีกที ก็รักเธอจนหมดใจ แล้ววันนี้เธอก็ไป
Por chun nun dai roo dtua eng eek tee gor ruk tur jon mot jai laeo wun nee tur gor bpai
就當我理解我已死心塌地得愛著你時,你卻就這樣離開,
(**) ผิดที่ฉันเองที่ยังดีไม่พอ ผิดที่ฉันเอง ทุก ทุกอย่าง
Pit tee chun eng tee yung dee mai por pit tee chun eng took took yahng
是我仍然不夠好,而一切都是我的錯。
ผิดที่สำคัญตัวว่าเธอคิดเหมือนกัน
Pit tee sumkun dtua wah tur kit meuan gun
最大的錯誤就是我自以為你也與我想的一樣
โทษฉันที่มันผิดเอง ที่เอาหัวใจไปฝากเอาไว้ที่เธอ
Toht chun tee mun pit eng tee ao hua jai bpai fahk ao wai tee tur
歸咎於都是我的錯,是我太愛你
เฝ้าคิดถึงเธอ กลับยิ่งซ้ำให้มีน้ำตา เมื่อฉันไม่มีเธอแล้วมันยากเย็น
Fao kit teung tur glup ying sum hai mee num dtah meua chun mai mee tur laeo mun yahk yen
我一直不斷的想念著你,不斷哭泣,才發現沒有你的日子,好難。
(*,**,**,**)