พรุ่งนี้ทุกวัน Ost. Waterboyy the Series – วิคเตอร์

พรุ่งนี้ทุกวัน Ost. Waterboyy the Series – วิคเตอร์
每一個明天 – Victor 鄭逸祥
78009013gy1fdkxm3ssivj20u011itfm

英翻出處:“พรุ่งนี้ทุกวัน (Proong Nee Took Wun)” by Victor
(*) พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็ฉันไม่เคยใส่ใจ
Proong nee ja bpen yahng rai gor chun mai koey sai jai
我不在乎明天會如何
พรุ่งนี้จะเจออะไรไม่เคยสนใจ
Proong nee ja jur arai mai koey son jai
我也不期待著明天
พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ วันนี้ก็ยังเดียวดาย
Proong nee gor keu proong nee wun nee gor yung diao dai
明天的事明天再說,而今天我是獨自一人
จะพบจะเจอกับใคร เข้ามาแล้วก็ไป
Ja pob ja jur gup krai kao mah laeo gor bpai
無論我遇到了誰,他們只是過客
ผิดหวังจนเลิกจะหวังทุกอย่างเป็นศูนย์
Pit wung jon lerk ja wun took yahng bpen soon
我曾希望落空,而萬念俱灰
ความรักมันคืออะไร ก็คงหมายความว่าเสียใจ
Kwahm ruk mun keu arai gor kong mai kwahm wah sia jai
愛到底是何物?也許只是悲傷罷了
(**) จนมาเจอเธอคนนี้ คนที่ยังอยู่กับชั้น
Jon mah jur tur kon nee kon tee yung yoo gup chun
直到我遇見了你,一直常伴在我身邊的你
เธอที่ไม่เคยเป็นเหมือนใครใคร ที่เคยเจอ
Tur tee mai koey bpen meuan krai krai tee koey jur
你跟我以往遇過的人都不一樣
เพียงแค่มีเธอคนนี้ เธอที่ทำให้พรุ่งนี้กลายเป็นมีความหมาย
Piang kae mee tur kon nee tur tee tum hai proong nee glai bpen mee kwahm mai
正因有了你,明天才變得有意義
(***) ถ้าหากว่าฉันไม่พบเธอวันนั้น วันนี้ก็คงหายใจทิ้งไปวันวัน
Tah hahk wah chun mai pob tur wun nun wun nee gor kong hai jai ting bpai wun wun
要是那天我沒有遇見你,我可能還是虛度時光
ก็คงเป็นวันเศร้าเศร้าเบื่อเบื่อเดิมเดิม ก็คงเป็นคนที่โลกต้องลืม
Gor kong bpen wun sao sao beua beua derm derm gor kong bpen kon tee lohk dtaung leum
那些難過、無趣而平常的事情,我就好像是個被世界遺忘的人
(****) ถ้าหากว่าฉันไม่เจอเธอวันนั้น ก็คงจะไม่สนใจเข็มนาฬิกา
Tah hahk wah chun mai jur tur wun nun gor kong ja mai son jai kem nahligah
要是那天沒有遇見你,我可能一點都不在乎時間的流逝
เธอทำให้ฉันมีค่าตลอดเวลา กลายเป็นทุกวัน พรุ่งนี้
Tur tum hai chun mee kah dtalaut welah glai bpen took wun proong nee
你讓我感受到自己的價值,就好像每一天都期待著明天的到來
ก็อยากจะใช้มันไปกับเธอ
Gor yahk ja chai mun bpai gup tur
而我要與你一起度過
(*,**,***,****,***,****)
ก็อยากจะใช้มันไปกับเธอ
Gor yahk ja chai mun bpai gup tur
而我要與你一起度過
ก็อยากจะใช้มันไปกับเธอ
Gor yahk ja chai mun bpai gup tur
而我要與你一起度過