จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย 直到我凋零的那天,會一直留在你身邊 – AB Normal

歌名:จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย
歌手:AB Normal
AB normal

ความสัมพันธ์ ที่เกิดในวันที่ผ่าน
Kwahm sumpun tee gert nai wun tee pahn
最近幾天的關係,
ทำให้ใจฉันเปลี่ยนความคิดในวันวาน
Tum hai jai chun plian kwahm kit nai wun wahn
已經讓我改變了昨天的想法,
ว่าจะไม่รัก ว่าจะไม่คิด ทุกอย่างก็เปลี่ยนผัน
Wah ja mai ruk wah ja mai kit took yahng gor plian pun
我曾未想過的一切,可都變了,
กลายเป็นฉัน..รักเธอทั้งใจ
Glai pen chun ruk tur tung jai
我變了…我愛上了你。
(*) จากที่ขอดูแลก็พอ ขอแค่ใกล้เธอมากกว่าใคร
Jahk tee kor doo lae gor por kor kae glai tur mahk gwah krai
從僅僅只是照顧著你就已經足夠,我現在卻想要比任何人還更加靠近你。
ในวันนี้ไม่พอกับใจที่ต้องการ
Nai wun nee mai por gup jai tee dtraung gahn
如今我已經抑制不住內心的渴望,
จากที่ขอดูแลแต่ตัว อยากเอาหัวใจเธอฝากที่ฉัน
Jahk tee kor doo lae dtae dtua yahk ao hua jai tur fahk tee chun
從只想照顧你的外在一切,我現在變得更想要把真心交給你,
เธอนั้นจะให้กัน..ได้ไหม
Tur nun ja hai gun dai mai
那你的真心呢?
(**) จะขอยืนอยู่ตรงนี้ ตราบที่ฉันหายใจ
Ja kor yeun yoo dtrong nee dtrahp tee chun hai jai
我想要在我剩下的人生裡留在你身邊,
จะขอยืนอยู่ตรงนี้ ดูแลเธอเรื่อยไป
Ja kor yeun yoo dtrong nee doo lae tur reuay pai
想要留在這繼續照顧你,
ไม่ให้เธอมีน้ำตา ไม่ว่าปัญหาเข้ามาเท่าไหร่
Mai hai tur mee num dtah mai wah punhah kao mah tao rai
無論遇到什麼問題,我都不會讓你流淚,
จะรักเธออยู่ตรงนี้ ตราบที่ฉันหายใจ
Ja ruk tur yoo dtrong nee dtrahp tee chun hai jai
我會從此時此刻開始愛你,直到我生命消逝那一刻。
ชีวิตฉันต่อจากนี้ ไม่อาจจะรักใคร
Cheewit chun dtor jahk nee mai aht ja ruk krai
從現在開始,我將不會再愛其他人了,
ได้โปรดให้ฉันดูแล จะอยู่ตรงนี้จนวันสุดท้าย
Dai proht hai chun doo lae ja yoo dtrong nee jon wun soot tai
請讓我能夠照顧你,一直留在你身邊,直到我凋零的那天。
ชีวิตเรา ที่ผ่านอะไรด้วยกัน
Cheewit rao tee pahn arai duay gun
無論我們的生活將會一起經歷過些什麼,
ความคุ้นเคย มันเกิดในหัวใจทุกวัน
Kwahm koon koey mun gert nai hua jai took wun
隨著日子過去,我們會越來越了解彼此,
เธออาจไม่รู้ เธออาจไม่คิด ทุกสิ่งในวันนั้น
Tur aht mai roo tur aht mai kit took sing nai wun nun
你可能不知道,你可能不會想到這一切,
สั่งให้ฉัน..รักเธอทั้งใจ
Sung hai chun ruk tur tung jai
讓我全心全意去愛你。
(*,**,**)